Servisní IS

Servisní informační systém (SIS) je jednou z částí SW řešení eSADA, kde je úzce integrován jednak na Výrobní IS a jednak na Zákaznický IS. Mají společnou datovou základnu – evidenci výrobního zařízení a sběr technologických hodnot. Servisní informační systém je určen pro správu výrobního zařízení a jeho údržbu. Je navržen zejména pro takové obory, jako je energetika, vodohospodářství a utility obecně včetně Technických služeb.

Servisní informační systém podporuje procesy nahodilé i preventivní údržby, a to jak periodické, tak prediktivní s využitím údajů z Technologické informační databanky.

 

 

Servisní informační systém obsahuje agendy s širokou funkcionalitou

  • Evidence objektů a zařízení včetně jejich pasportizace (evidence sledovaných vlastností zařízení) 
  • Sledování událostí na zařízeních (odstávky, poruchy, výpadky) a jejich vyhodnocení
  • Sledování a řízení požadavků na opravy v oblasti nahodilé údržby
  • Řízení periodických operací (výměn, revizí apod.) na zařízení (oblast preventivní údržby)
  • Sledování a vyhodnocování technologických veličin na jednotlivých zařízeních (prediktivní údržba)
  • Řízení projektů (včetně investic) a zakázek
  • Řízení prací (žádanky, pracovní příkazy)
  • Evidence dodavatelů, smluvních vztahů, objednávek
  • Evidence pracovníků, odpracovaných hodin
  • Dokumentace k opravám a jednotlivých zásahů na zařízeních (paměť údržby)

 

Struktura Servisního informačního systému

 

Naši klienti a reference

Na základě dlouhodobých zkušeností se spolehlivými službami a odbornými znalostmi společnosti EG – Expert, nejen v oblasti IT, mohu říci, že spolupráce významným dílem přispívá k zefektivnění využití dat sbíraných v elektroenergetické přenosové soustavě ČR.

Petr Spurný, DiS, ČEPS, a.s.