ASD

V současné době jsme dokončili vývoj nového subsystému eSADA ASD, který slouží pro automatický sběr dat z měřidel tepla, vody, elektřiny a plynu s využitím smartphonů s operačním systémem Android a technologie čárového kódu, QR kódu či NFC čipu. Aplikace je již dnes integrována v rámci SW řešení eSADA jak v oblasti fakturace energetických komodit (ZIS), tak v oblasti bilancí energetické výroby (VIS).


Aplikace eSADA ASD umožňuje na základě synchronizace s evidencí měřicích míst procházet odečtové trasy a provádět odečty měřidel ve stanoveném pořadí. Prvním krokem je identifikace měřicího místa pomocí čárového kódu, QR kódu či NFC čipu. Následuje zapsání koncového stavu měřidla s okamžitým výpočtem spotřeby a validací na podobné období. Po projití odečtových tras se provede odeslání údajů do databáze eSADA pro další zpracování.


Kromě sběru odečtů slouží aplikace také k provádění kontrol technického stavu zařízení a sběru požadavků na servis s pořízením fotografie.

Naši klienti a reference

Spolupráce s firmou EG - Expert je velmi dobrá, služby, které firma poskytuje, jsou spolehlivé, kvalitní a mají potřebnou odbornou úroveň.

Ing. Pavel Spilka, ředitel společnosti Jablonecká energetická a.s.