Kalkulace ceny tepla

Jedná se o řešení, které umožňuje na základě dat z účetního systému a ze zákaznického systému plánovat a vyhodnocovat oprávněné náklady na výrobu tepla a stanovit cenu za 1 GJ. Řešení využívá technologii datového skladu TID.

 

Ukázky jednotlivých modulů:

Aplikační rozhraní TID - Správa a konfigurace parametrů pro provádění kalkulací

  

 

Kontrolní sestavy – Obraty na účtech dle středisek a kalkulačních položek

  

 

Koeficienty pro rozúčtování společných nákladů (např. režií)

 

 

Kalkulační položky lze členit dle střediska, jehož podíl je zaúčtován

Naši klienti a reference

Na základě dlouhodobých zkušeností se spolehlivými službami a odbornými znalostmi společnosti EG – Expert, nejen v oblasti IT, mohu říci, že spolupráce významným dílem přispívá k zefektivnění využití dat sbíraných v elektroenergetické přenosové soustavě ČR.

Petr Spurný, DiS, ČEPS, a.s.