Kalkulace ceny tepla

Jedná se o řešení, které umožňuje na základě dat z účetního systému a ze zákaznického systému plánovat a vyhodnocovat oprávněné náklady na výrobu tepla a stanovit cenu za 1 GJ. Řešení využívá technologii datového skladu TID.

 

Ukázky jednotlivých modulů:

Aplikační rozhraní TID - Správa a konfigurace parametrů pro provádění kalkulací

  

 

Kontrolní sestavy – Obraty na účtech dle středisek a kalkulačních položek

  

 

Koeficienty pro rozúčtování společných nákladů (např. režií)

 

 

Kalkulační položky lze členit dle střediska, jehož podíl je zaúčtován

Naši klienti a reference

Spolupráce s firmou EG - Expert je velmi dobrá, služby, které firma poskytuje, jsou spolehlivé, kvalitní a mají potřebnou odbornou úroveň.

Ing. Pavel Spilka, ředitel společnosti Jablonecká energetická a.s.