ČEZ, a.s.

 ČEPS, a.s.

 ČEZ Teplárenská a.s.

Domovní správa Prostějov, s.r.o.   Elektrárny Opatovice, a.s. ELNA Servis Počerady, s.r.o. 
Energetické centrum, s.r.o.   Energie AG Teplo Bohemia s.r.o  G TEAM Progres, spol. s.r.o.
 Jablonecká energetická, a.s. KAREL HOLOUBEK – Trade Group, a.s.   KOMTERM energy, s.r.o.
ENETIQA a.s.  Plzeňská teplárenská, a.s.   Pražská teplárenská, a.s.
 První novoměstská teplárenská, s.r.o. RATE, s.r.o.   RWE Energy, a.s.
Severní energetická, a.s.  SPOLANA, a.s.  Teplárny Brno, a.s. 
Teplárna České Budějovice, a.s.  Teplárna Liberec, a.s.  Teplárna Otrokovice, a.s. 
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha  Veolia Energie ČR, a.s.  VYTEZA, s.r.o., Vyškov
 Pražská plynárenská, a.s  ENERGY BEES a.s.  Démos trade, a.s.