Ekonomické IS

V ekonomickém sektoru se zaměřujeme na oblast malých a středních podniků, kterým zavedení pokročilého informačního systému pomáhá růst. Nezbytností takové implementace je silná metodická pomoc a konzultační činnost v oblasti zavádění klíčových ukazatelů výkonů a obecně metod pro finanční řízení podniku dle daného typu odběratele.

 

Rozpočtové organizace

Plánovaní a řízení na úrovni střediskového hospodaření s rozšířenými vlastnostmi reportingu vzhledem k nadřízeným subjektům.

ERP pro zdravotnictví

Informační systém pro hospodaření v nemocnicích. Specifické nároky těchto zařízení jsou řešeny pomocí desktopových i webových aplikací.

Naši klienti a reference

Spolupráce s firmou EG - Expert je velmi dobrá, služby, které firma poskytuje, jsou spolehlivé, kvalitní a mají potřebnou odbornou úroveň.

Ing. Pavel Spilka, ředitel společnosti Jablonecká energetická a.s.