ERP pro zdravotnictví

Společnost EG - Expert jako certifikovaný partner Microsoft poskytuje pro systém Microsoft Dynamics NAV všechny potřebné služby:

 • návrh řešení a jeho integrace s dalšími IT aplikacemi
 • prodej licencí
 • implementace
 • zákaznické úpravy a podpůrné služby zaměřené na optimalizaci řešení pro individuální potřeby společnosti
 • školení
 • servis, metodické vedení a podporu při provozu systému
 • řešení legislativních změn
 • další rozvoj systému a upgrade


Vyvinuli jsme a nabízíme jako součást Microsoft Dynamics NAV mimo jiné i specializované řešení ekonomického systému určeného pro zdravotnictví. Kromě klasických účetních agend obsahuje toto řešení i agendy:

 • řízení požadavků na nákup materiálů a pomůcek ve zdravotnictví
 • preventivní údržba (revize, periodická ověření, preventivní prohlídky, seřízení, …)
 • řízení nahodilé údržby, oprav, servisu
 • helpdesk – dispečink
 • správa dokumentů, smluv a dokladů
 • sledování nákladů a vyhodnocování efektivnosti jejich vynaložení
 • výkaznictví dle platné legislativy pro vybrané účetní jednotky v rámci účetnictví státu - Pomocný analytický přehled (PAP)
 • integrace s prostředím intranetu/internetu

Naši klienti a reference

Spolupráce s firmou EG - Expert je velmi dobrá, služby, které firma poskytuje, jsou spolehlivé, kvalitní a mají potřebnou odbornou úroveň.

Ing. Pavel Spilka, ředitel společnosti Jablonecká energetická a.s.