Energetické IS

Naše vlastní SW řešení jsou zaměřena zejména na podporu řízení energetických procesů. Vyvíjené produkty jsou modulární a snadno parametrizovatelné dle konkrétní výrobní technologie. S minimálními náklady tak vytvoříme řešení určené konkrétnímu zákazníkovi.

 

Výrobní IS

Výrobní informační systém podporuje řízení výroby a distribuci energetických komodit. Základem je pasportizace objektů a zařízení, na kterou navazuje sběr technologických hodnot. V komplexu umožňuje sledování energetických procesů zejména plánování a bilancování výroby.

Zákaznický IS

Zákaznický informační systém je zaměřen zejména na podporu prodeje energetických komodit jako je teplo, elektřina, voda a zemní plyn. Ale je možné sledovat a vyhodnocovat i jejich nákup.

Servisní IS

Servisní infromační systém je určen pro správu výrobního zařízení a jeho údržbu. Podporuje procesy nahodilé i preventivní údržby.

Technologická informační databanka

Technologická informační databanka (TID) slouží pro sběr a uchování dat a jejich následné zpracování včetně algoritmizace výpočtů. Kromě technologických veličin je možné pracovat i s ekonomickými daty.

Kalkulace ceny tepla

SW podpora procesu zpracování cenových kalkulací s využitím bohaté funkcionality Technologické informační databanky.

ACMart

Systém pro Automatický Centrální Monitoring silových zařízení ve stanicích přenosové a distribuční soustavy.

ASD

Automatizovaný sběr odečtů stavů měřidel s využitím tabletů nebo smartphonů.

Klientský portál

eSADA KP je webová aplikace, jejímž účelem je zpřístupnit Vašim zákazníkům (odběratelům) vybraná data ze Zákaznického IS. Jedná se o informace pro zákazníky týkající se jejich smluvního vztahu, odebíraného množství a fakturace komodit, stavu úhrad, aktuálního stavu dodávek komodit aj.

 

Naši klienti a reference

Spolupráce s firmou EG - Expert je velmi dobrá, služby, které firma poskytuje, jsou spolehlivé, kvalitní a mají potřebnou odbornou úroveň.

Ing. Pavel Spilka, ředitel společnosti Jablonecká energetická a.s.