Klientský portál

Účelem webové aplikace KP je umožnit Vaší společnosti zpřístupnit svým zákazníkům (odběratelům) vybraná data ze Zákaznického IS. Jedná se o informace pro zákazníky týkající se jejich smluvního vztahu, odebíraného množství a fakturace komodit, stavu úhrad, aktuálního stavu dodávek komodit aj. Zpřístupnění informací bude online, prostřednictvím internetu s diferencovaným přístupem. Zdrojem pro tyto informace by měla být data spravovaná v systému eSADA, který dodala společnost EG - Expert, s.r.o.

Nasazení takového řešení zvyšuje úroveň práce se zákazníky, zrychluje komunikaci s nimi a tím zvyšuje i celkový komfort pro zákazníky. Podobná řešení se dnes již stávají standardem u společností dodávající energie svým odběratelům. Průběžné poskytování informací o spotřebách zákazníkům bude brzy požadováno i legislativou.

Vývoj aplikace eSADA KP probíhá ve spolupráci se společností WaM Solutions s.r.o., která se specializuje na webové aplikace.

Rozsah implementace je členěn po modulech – aplikacích – viz následující schéma. Komplexní řešení Klientského portálu obsahuje i některé podpůrné aplikace v desktopové části eSADA, které slouží pro parametrizaci řešení a přípravu některých úloh, jako je rozesílání důležitých zpráv formou SMS vybrané množině Zákazníků (např. při přerušení dodávky v určité větvi atd.).

Naši klienti a reference

Na základě dlouhodobých zkušeností se spolehlivými službami a odbornými znalostmi společnosti EG – Expert, nejen v oblasti IT, mohu říci, že spolupráce významným dílem přispívá k zefektivnění využití dat sbíraných v elektroenergetické přenosové soustavě ČR.

Petr Spurný, DiS, ČEPS, a.s.