Kalkulace ceny tepla

Jedná se o řešení, které umožňuje na základě dat z účetního systému a ze zákaznického systému plánovat a vyhodnocovat oprávněné náklady na výrobu tepla a stanovit cenu za 1 GJ. Řešení využívá technologii datového skladu TID.

 

Aplikační rozhraní TID - Správa a konfigurace parametrů pro provádění kalkulací

  

 

Kontrolní sestavy – Obraty na účtech dle středisek a kalkulačních položek

  

 

Koeficienty pro rozúčtování společných nákladů (např. režií)

 

 

Kalkulační položky lze členit dle střediska, jehož podíl je zaúčtován

Naši klienti a reference

Děkuji za špičkovou práci a za flexibilní proaktivní přístup. Jsem rad, že mi pomáhal partner, na kterého je více než 100% spolehnutí. Jakmile zas někdy budu potřebovat profesionální zpracováni dat, tak vím, kam se obrátit.

Ladislav Landa, IT Architekt, W.A.G. payment solutions, a.s.