Bratislavská vodárenská společnost, a.s.

 ČEPS, a.s.

 ČEZ, a.s.

 ČEZ Teplárenská a.s.

Distep a.s.  Domovní správa Prostějov, s.r.o. 
 Elektrárny Opatovice, a.s. ELNA Servis Počerady, s.r.o.  Energetické centrum, s.r.o. 
 G TEAM Progres, spol. s.r.o.  Jablonecká energetická, a.s. KAREL HOLOUBEK – Trade Group, a.s. 
 KOMTERM energy, s.r.o. MVV Energie CZ, a.s.  Plzeňská teplárenská, a.s. 
 Pražská teplárenská, a.s.  První novoměstská teplárenská, s.r.o. RATE, s.r.o. 
 RWE Energy, a.s. Severní energetická, a.s.  SPOLANA, a.s. 
 STELMAR, s.r.o. Teplárny Brno, a.s.  Teplárna České Budějovice, a.s. 
Teplárna Liberec, a.s.  Teplárna Otrokovice, a.s.  Teplárna Strakonice, a. s. 
 Teplárna Tábor, a.s. Ústav pro péči o matku a dítě, Praha  Veolia Energie ČR, a.s. 
VYTEZA, s.r.o., Vyškov