ASD

V současné době vyvíjíme nový subsystém eSADA ASD, který bude sloužit pro automatický sběr dat z měřidel tepla, vody, elektřiny a plynu s využitím smartphonů s operačním systémem Android a technologie čárového kódu, QR kódu či NFC čipu. Variantní řešení implementace ASD je s využitím přístrojů MOTOROLA s OS MS Windows Mobile. V tomto případě je aplikace již dnes integrována v rámci SW řešení eSADA jak v oblasti fakturace energetických komodit (ZIS) tak v oblasti bilancí energetické výroby (VIS).

Aplikace eSADA ASD bude umožňovat na základě synchronizace s evidencí měřicích míst procházet odečtové trasy a provádět odečty měřidel ve stanoveném pořadí. Prvním krokem je identifikace měřicího místa pomocí čárového kódu, QR kódu či NFC čipu. Následuje zapsání koncového stavu měřidla s okamžitým výpočtem spotřeby a validací na podobné období. Po projití odečtových tras se provede odeslání údajů do databáze eSADA pro další zpracování.

Naši klienti a reference

Spolupráce s firmou EG - Expert je velmi dobrá, služby, které firma poskytuje, jsou spolehlivé, kvalitní a mají potřebnou odbornou úroveň.

Ing. Pavel Spilka, ředitel společnosti Jablonecká energetická a.s.