Ekonomické IS

V ekonomickém sektoru se zaměřujeme na oblast malých a středních podniků, kterým zavedení pokročilého informačního systému pomáhá růst. Nezbytností takové implementace je silná metodická pomoc a konzultační činnost v oblasti zavádění klíčových ukazatelů výkonů a obecně metod pro finanční řízení podniku dle daného typu odběratele. Naše SW řešení v této oblasti toto vždy zahrnují.

 

Rozpočtové organizace

Plánovaní a řízení na úrovni střediskového hospodaření s rozšířenými vlastnostmi reportingu vzhledem k nadřízeným subjektům.

ERP pro zdravotnictví

Informační systém pro hospodaření v nemocnicích. Specifické nároky těchto zařízení jsou řešeny pomocí desktopových i webových aplikací.

Naši klienti a reference

Na základě dlouhodobých zkušeností se spolehlivými službami a odbornými znalostmi společnosti EG – Expert, nejen v oblasti IT, mohu říci, že spolupráce významným dílem přispívá k zefektivnění využití dat sbíraných v elektroenergetické přenosové soustavě ČR.

Petr Spurný, DiS, ČEPS, a.s.