Rozpočtové organizace

Společnost EG - Expert jako certifikovaný partner Microsoft poskytuje pro systém Microsoft Dynamics NAV všechny potřebné služby:

 • návrh řešení a jeho integrace s dalšími IT aplikacemi
 • prodej licencí
 • implementace
 • zákaznické úpravy a podpůrné služby zaměřené na optimalizaci řešení pro individuální potřeby společnosti
 • školení
 • servis, metodické vedení a podporu při provozu systému
 • řešení legislativních změn
 • další rozvoj systému a upgrade

Vyvinuli jsme a nabízíme jako součást Microsoft Dynamics NAV mimo jiné i specializované řešení ekonomického systému určeného pro rozpočtové organizace. Kromě klasických účetních agend obsahuje toto řešení i agendy:

 • řízení požadavků na nákup
 • správa dokumentů, smluv a dokladů
 • sledování nákladů a vyhodnocování efektivnosti jejich vynaložení
 • výkaznictví dle platné legislativy pro vybrané účetní jednotky v rámci účetnictví státu - Pomocný analytický přehled (PAP)
 • integrace s prostředím intranetu/internetu

Naši klienti a reference

Na základě dlouhodobých zkušeností se spolehlivými službami a odbornými znalostmi společnosti EG – Expert, nejen v oblasti IT, mohu říci, že spolupráce významným dílem přispívá k zefektivnění využití dat sbíraných v elektroenergetické přenosové soustavě ČR.

Petr Spurný, DiS, ČEPS, a.s.