Dotace

 

TAČR - Veřejná soutěž Alfa

Společnost EG-Expert, s.r.o. ve spolupráci s VUT Brno vyvinula v rámci dotačního programu Alfa podpořeného dotací od Technologické agentury České republiky nové softwarové řešení pro plánování a bilancování energetické výroby.

Jedná se o projekt s názvem „Projekt plánování, přípravy a optimalizace výroby z různých energetických zdrojů “, s identifikačním číslem č. TA04021196.

Vedoucím řešení je Ing. Stanislav Koukol. Projekt byl úspěšně dokončen k 30.6.2017.

 

 

 

OPPIK Aplikace III

Naší firmě byla přiznána dotace na podporu vývoje nového subsystému eSADA - Automatizovaný sběr dat z programu OPPIK Aplikace III.

eSADA ASD bude sloužit pro automatický sběr dat z měřidel tepla, vody, elektřiny a plynu s využitím smartphonů s operačním systémem Android a technologie čárového kódu, QR kódu či NFC čipu.

Součástí řešení je také sběr servisních údajů a jejich zpracování v modulu SIS (Servisní informační systém). Cílem je využít high-tech funkcí obsažených v dnešních smartphonech v procesech identifikace měřicího místa, pořizování odečtu a synchronizace s databází eSADA.

 

 

OPPIK Aplikace IV

V září 2018 nám byla přiznána dotace na podporu vývoje nového subsystému eSADA – Energetický management z programu OPPIK Aplikace IV.

eSADA EM je nové webové řešení zaměřené na potřeby subjektů typu města, průmyslové podniky, administrativní areály, apod., jehož účelem je plánovat, vyhodnocovat a řídit energetické toky uvnitř i vně ve vztahu k uživatelům, zákazníkům a dodavatelům energií.

Naši klienti a reference

Spolupráce s firmou EG - Expert je velmi dobrá, služby, které firma poskytuje, jsou spolehlivé, kvalitní a mají potřebnou odbornou úroveň.

Ing. Pavel Spilka, ředitel společnosti Jablonecká energetická a.s.