eSADA

eSADA je obchodně - technický informační systém pro střední a velké podniky v oblasti energetiky, vodohospodářství a utilit. Informační systém eSADA má tři části:

  1. Výrobní IS (pro plánování a bilancování výrobních zdrojů a distribuce)
  2. Zákaznický IS (pro prodej a fakturaci energetických komodit)
  3. Servisní IS (pro správu výrobního zařízení a jeho údržbu) 

eSADA pracuje ve vlastním systémovém prostředí EG SYS postaveném na moderní technologii firmy Microsoft (.NET framework) s vývojem v programovém prostředí Visual Studio.NET (umožňuje vývoj standardních desktopových aplikací pro Windows, webových aplikací i webových služeb).

Podporuje více databází (Microsoft SQL, Oracle, ...) s možností využít pro jednu aplikaci více datových profilů (provozní, testovací, školící …. nebo pro několik společností). Pro bezpečnost dat používá moderní šifrovací algoritmy. Dále umožňuje diferencovaný přístup uživatelů k aplikacím a údajům pomocí přístupových práv a rolí. 

EG SYS řeší pro všechny agendy a moduly eSADY společné, opakující se úlohy - administrace uživatelů, přístupová práva, ovládání a obecné vlastnosti objektů (formulářů, sestav apod.), jednotná správa obecných číselníků či uložení datového modelu. Jednotné řešení slouží jako unifikující prvek: definuje jednotné uživatelské rozhraní, klade důraz na jednoduchost a rychlost ovládání, intuitivnost a uživatelská nastavení.

Tento systém umožňuje spouštět i externí aplikace (např. typu GIS) a v případě požadavku zákazníka je připraven i na provoz v cizích jazycích.

Naši klienti a reference

Děkuji za špičkovou práci a za flexibilní proaktivní přístup. Jsem rad, že mi pomáhal partner, na kterého je více než 100% spolehnutí. Jakmile zas někdy budu potřebovat profesionální zpracováni dat, tak vím, kam se obrátit.

Ladislav Landa, IT Architekt, W.A.G. payment solutions, a.s.