PAMICA

PAMICA je profesionální nástroj pro evidenci kompletních personálních údajů o zaměstnancích, pracovních poměrů a zpracování mezd zaměstnanců. Využitelný je pro uživatele ekonomického systému POHODA, jiného ekonomického systému, nebo i samostatně, např. ke zpracování mezd na zakázku pro neomezený počet firem (kromě nejmenší varianty PAMICA Mini). Ocení jej všechny organizace postupující podle zákoníku práce, nejen živnostníci, ale i podnikatelé a společnosti, které při zpracování mezd využívají složitějších mzdových postupů pro nerovnoměrné rozvrhy pracovní doby, souběhy pracovních poměrů u zaměstnance, členění mzdových nákladů atd. Obsahuje editor tiskových sestav REPORT Designer pro úpravu tiskových sestav a vytváření vlastních tiskových výstupů.

Základní ovládání a koncepce programu vychází z oblíbeného ekonomicko-informačního systému POHODA. I systém PAMICA vyniká uživatelským komfortem srovnatelným s produkty Microsoft Office a uživatelům ulehčuje každodenní práci související s vedením personálních a mzdových agend díky propracovanému uživatelskému rozhraní, intuitivnímu a přehlednému ovládání, dokonalé provázanosti jednotlivých agend a rozsáhlému systému kontextové nápovědy. Včasné legislativní aktualizace, které výrazně ušetří čas zejména při zpracování mezd, jsou samozřejmostí.

Komu je PAMICA určena

  • Živnostníkům i různě velkým firmám a organizacím, které si samy vedou personální a mzdovou agendu.
  • Mzdovým účetním (samostatným účetním nebo účetním firmám) zpracovávajícím mzdovou agendu na zakázku pro jiné subjekty.

Systém PAMICA umožňuje rychlé a pohodlné vedení údajů o zaměstnancích a jejich pracovních poměrech a veškerých podkladů potřebných pro výpočet mezd. Upozorňuje na úkony a činnosti spojené s průběhem pracovního poměru a ulehčuje zpracování mzdové agendy množstvím automatických funkcí a výpočtů, např. automatickým výpočtem daně z příjmů i ročního zúčtování záloh na daň z příjmů za všechny pracovní poměry zaměstnance, automatickým výpočtem základní nezabavitelné částky mzdy při provádění srážek, automatickým výpočtem poměrné části dovolené atd.

Přechod na program PAMICA

Navázat mzdovou agendou PAMICA na libovolný jiný doposud používaný systém je možné kdykoli v průběhu roku. Správné provádění výpočtu průměrných výdělků pro pracovněprávní účely (dovolená, náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost atd.) jednotlivých zaměstnanců lze zajistit zadáním údajů do agendy Historické mzdy. V tomto případě je nutné údaje z minulosti do programu PAMICA zadat ručně.

Při přechodu ze mzdové evidence v programu POHODA lze data pro historii mezd za předešlé měsíce, ale i za více let zpětně, jednoduše importovat.

Naši klienti a reference

Na základě dlouhodobých zkušeností se spolehlivými službami a odbornými znalostmi společnosti EG – Expert, nejen v oblasti IT, mohu říci, že spolupráce významným dílem přispívá k zefektivnění využití dat sbíraných v elektroenergetické přenosové soustavě ČR.

Petr Spurný, DiS, ČEPS, a.s.