Servis

Servisní služby jsou poskytovány na základě servisních smluv (SLA). Jedná o podporu implementovaných SW řešení přímo u zákazníka nebo o podporu přes Help Desk tedy vzdáleně. HelpDesk je pracoviště ve firmě EG-Expert, které je určeno pro veškerou podporu zákazníkům.

Uživatelé námi dodávaných a podporovaných aplikací zde mohou získat informace o jejich funkcionalitě, o nových připravovaných verzích, případně se sem mohou obracet s problémy vzniklými při provozu formou zadávání Požadavků.

Pracoviště je fyzicky umístěno v Trutnově, v sídle firmy a jeho služby zabezpečují konzultanti, jejichž vedoucím je pan Kukla Miloslav.

Své dotazy zasílejte nejlépe přes webovou aplikaci SUMA nebo emailem na adresu servis@egexpert.cz - můžete použít i přímou servisní linku  HOTLINE: 499 735 021 nebo 605 290 570.

 

SUMA - podpora pro pracoviště helpdesk

SUMA (Support Managament) je webová aplikace zákaznické podpory, která vám výrazným způsobem pomůže při řešení problémů a požadavků. Důsledkem používání této aplikace je totiž zavedení řádu v komunikaci mezi zákazníky a pracovníky naší firmy.

Ve webové aplikaci SUMA můžete přímo pomocí formuláře zadávat své požadavky a dále sledovat průběh řešení vašeho požadavku s následnou akceptací vyřešení.

Adresa: http://helpdesk.egexpert.cz

Naši klienti a reference

Spolupráce s firmou EG - Expert je velmi dobrá, služby, které firma poskytuje, jsou spolehlivé, kvalitní a mají potřebnou odbornou úroveň.

Ing. Pavel Spilka, ředitel společnosti Jablonecká energetická a.s.