Cloud, webhosting

Služby Cloud a webhosting umožňují použití extérních IT prostředků pro provoz aplikací, uložení a zpracování firemních dat. Využití Cloudu přináší možnost zapomenout na investice do rychle stárnoucího HW i SW. Společně s využitím virtualizace se stává přizpůsobení výpočetního výkonu, diskových kapacit i operační paměti dostupnější než kdykoli předtím.

Současně je takové řešení účinným nástrojem ke snižování investic do informačních technologií a jejich rozložení v čase, které odpovídá aktuálním potřebám. Odpadají tradiční investice do zpočátku naddimenzovaných serverů, které jsou před koncem své životnosti na hranici použitelnosti. Další úspory pak hostovaná řešení přináší v oblasti bezpečnosti.

Největší brzdou rozvoje cloudových řešení je překonání psychologické překážky – domněnky, že „firemní data nejsou doma v bezpečí a může je někdo zneužít“. Opak je pravdou! Zabezpečení datacenter proti požáru i proti vniknutí neoprávněných osob, proti výpadkům energií i konektivity je nadstandardní. Odpadá nutnost vyčlenění samostatné klimatizované místnosti pro servery v domácím prostředí. V případě havárie hardware je obnova záloh a znovuzprovoznění systémů díky virtualizaci velmi rychlé a navíc v režii poskytovatele.

Společnost EG - Expert implementuje svá softwarová řešení nejen v rámci IT infrastruktur svých zákazníků, ale stále častěji právě v rámci hostovaných řešení ve spolupráci s dalšími partnery.

Naši klienti a reference

Na základě dlouhodobých zkušeností se spolehlivými službami a odbornými znalostmi společnosti EG – Expert, nejen v oblasti IT, mohu říci, že spolupráce významným dílem přispívá k zefektivnění využití dat sbíraných v elektroenergetické přenosové soustavě ČR.

Petr Spurný, DiS, ČEPS, a.s.