Seminář Fakturace tepla 2017

1. 9. 2017


Naše společnost pořádá zákaznický seminář Fakturace tepla 2017, který se uskuteční ve dnech
24. - 25.10.2017 v areálu hotelu Aurum v Černém Dole.

Seminář se bude zaměřovat na tyto oblasti:

 • Automatizovaný sběr dat z ŘS v teplárenství
 • Podpora sběru dat z měřidel pomocí smartphonů
 • Novinky ve funkcionalitě Zákaznického informačního systému
 • CRM – nástroj pro získávání nových zákazníků a udržení zákazníků stávajících
 • Problematika Kalkulace ceny tepla
 • Business Intelligence jako nový nástroj nadstavby pro SW řešení eSADA určený manažerům
 • Integrace evidence odběrných míst v SW řešení eSADA s GIS
 • Problematika vazeb SW řešení eSADA na různé účetní systémy
 • Legislativní změny ve fakturaci tepla
 • Klientský portál – nástroj pro informovanost zákazníků
 • Workshop – práce v TID – praktické ukázky

 

V případě zájmu nás kontaktujte nejpozději 22.9.2017 na emailové adrese egexpert@egexpert.cz

Naši klienti a reference

Spolupráce s firmou EG - Expert je velmi dobrá, služby, které firma poskytuje, jsou spolehlivé, kvalitní a mají potřebnou odbornou úroveň.

Ing. Pavel Spilka, ředitel společnosti Jablonecká energetická a.s.