eSADA - Školící kurzy

10. 9. 2018

 

Společnost EG – Expert připravila nové školicí kurzy pro uživatele eSADA, na které zve všechny uživatele tohoto řešení. Jedná se především o nadstavbový kurz speciální funkcionality určený pro již rutinní uživatele a dvoudenní kurz pro začínající uživatele.


Kurz eSADA - Speciální funkce

 Prostředí eSADA a základy práce s daty

 • Stručná rekapitulace základů práce v systému eSADA


Rozšířené možnosti práce s daty

 • Přechody mezi formuláři na základě vybraných dat
 • Rozšířené možnosti práce s daty
 • Tisky vybraných záznamů a příklady tiskových sestav
 • Přílohy, zápisy ve formě samostatných dokumentů k jednotlivým záznamům
 • Efektivní vyhledávání v datech
 • Využití složitějších filtrů dat a možnosti tvorby vlastních filtrů dat a jejich ukládání pro další použití 
 • Exporty vybraných dat do různých formátů


Kurz eSADA - Základy práce v systému a speciální funkce

Seznámení se systémem eSADA

 • Základní pojmy
 • Spuštění, Přihlášení / Odhlášení
 • Popis funkcí hlavního okna 
 • Spouštění modulů
 • Přehled existujících subsystémů


Prostředí eSADA a základy práce s daty (1. den)

 • Práce s jednotlivými typy formulářů, jejich úpravy
 • Práce se záložkami
 • Práce s daty na formulářích
  • Navigace v datech
  • Editace záznamů
  • Možnosti filtrování dat
  • Exporty dat


Rozšířené možnosti práce s daty (2. den)

 • Obsah výše popsaného kurzu eSADA Speciální funkce

 

Detailní informace a přihlášku naleznete níže v souborech.

Naši klienti a reference

Na základě dlouhodobých zkušeností se spolehlivými službami a odbornými znalostmi společnosti EG – Expert, nejen v oblasti IT, mohu říci, že spolupráce významným dílem přispívá k zefektivnění využití dat sbíraných v elektroenergetické přenosové soustavě ČR.

Petr Spurný, DiS, ČEPS, a.s.