MS Dynamics

Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision) a jeho nový nástupce Dynamics 365 Business Central představují flexibilní a efektivní informační systém pro řízení firmy (ERP, enterprise resource planning). Je to přehledný a současně komplexní systém, pružně se přizpůsobuje požadavkům a specifickým potřebám společnosti, snadno se implementuje i používá a uživatelé si jej rychle osvojí.

Na celém světě ho používají statisíce společností, které v něm spravují účetnictví a finance, dodavatelsko-odběratelské vztahy i další provozní procesy. Je to systém, který propojuje jednotlivé procesy a systémy, a pomáhá tak firmě lépe fungovat, růst a dosahovat vyšší produktivity.

Rozhodnout se pro tento systém znamená získat komplexní řešení podnikových agend, které bude i v budoucnu schopno reagovat na změny a nové potřeby společnosti. K dispozici Vám bude produkt, který je plně integrovaný s nástroji kancelářského software Microsoft Office a pokrývá oblast řízení financí, plánování a rozpočtování, obchodu, umožňuje spravovat informace o zákaznících a dodavatelích (CRM), podporuje projektové řízení, řízení výroby i servisu a nabízí bohaté nástroje pro manažerské vyhodnocování, finanční analýzy, sledování výkonnosti organizace pomocí klíčových ukazatelů výkonů, sledování trendů, business inteligence a reporting.

Jako prověřené nadnárodní řešení podporuje více jazyků, více měn a správu více společností v jednom systému.

Začít však můžete jen s moduly a v rozsahu, který potřebujete právě teď. Následně lze pak snadno přidávat funkce nebo uživatele s tím, jak se firma mění a roste. Kromě celé řady existujících univerzálních modulů i speciálních řešení pro jednotlivá odvětví je možné rozšiřovat systém i o řešení vyvinutá a přizpůsobená na míru přímo pro vaši společnost.

S tímto systémem máte v reálném čase komplexní přehled i potřebné detaily dostupné na jedno kliknutí. Můžete se tak rozhodovat včas, na základě všech potřebných informací.

Systém je možné provozovat jak na vlastním serveru, tak v cloudu.

 

EG – Expert pro Microsoft Dynamics NAV a Dynamics 365 Business Central

Společnost EG - Expert jako dlouholetý stabilní partner Microsoft poskytuje pro systémy Microsoft Dynamics NAV a Dynamics 365 Business Central všechny potřebné služby:

 • návrh řešení a jeho integrace s dalšími IT aplikacemi
 • prodej nebo pronájem licencí
 • implementace
 • zákaznické úpravy a podpůrné služby zaměřené na optimalizaci řešení pro individuální potřeby společnosti
 • školení
 • servis, metodické vedení a podporu při provozu systému
 • řešení legislativních změn
 • další rozvoj systému a upgrade

Vyvinuli jsme a nabízíme jako součást MS Dynamics NAV mimo jiné i tyto specializované agendy:

 • správa majetku a zařízení , přístrojů, nástrojů, techniky, dopravních prostředků, …
 • preventivní údržba (revize, periodická ověření, preventivní prohlídky, seřízení, …)
 • řízení nahodilé údržby , oprav, servisu
 • helpdesk – dispečink
 • plánování a řízení dlouhodobých činností (investiční výstavba)
 • správa dokumentů, smluv a dokladů
 • sledování nákladů a vyhodnocování efektivnosti jejich vynaložení
 • výkaznictví dle platné legislativy pro vybrané účetní jednotky v rámci účetnictví státu - Pomocný analytický přehled (PAP)
 • integrace s dalšími systémy společnosti
 • integrace s prostředím intranetu/internetu
 • integrace s řešením eSADA pro fakturaci komodit

Naši klienti a reference

Na základě dlouhodobých zkušeností se spolehlivými službami a odbornými znalostmi společnosti EG – Expert, nejen v oblasti IT, mohu říci, že spolupráce významným dílem přispívá k zefektivnění využití dat sbíraných v elektroenergetické přenosové soustavě ČR.

Petr Spurný, DiS, ČEPS, a.s.