Seminář ADTT

16. 9. 2020


Zveme vás na odborný seminář ADTT, kde bude mít svou prezentaci i naše společnost
EG – Expert, s.r.o.

 

Technologie pro systémy zásobování teplem

Termín a místo konání: 

  • 23. září 2020, Hotel Astra, Mukařovská 1740/22, Praha
  • 30. září 2020, Klub Teplo, Horní náměstí 1, Přerov

 

Program:

8:30 – 9:00 Prezence

9:00 Novinky v rozvodech teplonosného média, ukázky z praxe
Mgr. Roman Novák, PipePlast- SaniTop s. r.o.

9:30 Kompenzátory potrubí pro tepelné soustavy
Ing. Čeněk Pospíchal, Regulátory a kompenzátory s.r.o.

10:00 Nasazení elektronických čerpadel a jejich možnosti při diagnostice soustavy
Ing. Vladimír Bandouch, WILO CS s.r.o.

10:30 Řídicí systém Desigo PX pro regulaci soustav CZT
Ing. Richard Bastl, Ing. Jiří Tobolík, Siemens s.r.o.

11:00 Aktuální stav Operačního programu OP PIK pro obnovu sítí SZT a KVET
Ing. Martin Fiala, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

11:30 přestávka, občerstvení

12:00 Měřiče tepla a sdílení dat v SCZT
Ing. Čeněk Pospíchal, Regulátory a kompenzátory s.r.o.

12:30 Odečty měřidel pomocí smartphonů, uložení dat a výpočet spotřeb
Ing. Marek Ondračka, EG - Expert s.r.o.

13:00 Prediktivní regulace distribuce tepla v CZT
Ing. Jiří Cigler, PhD., Feramat Energies s.r.o.

13:30 Co přináší novela zákona 406/2000 Sb. z pohledu auditů
pro teplárenské společnosti
Ing. Miroslav Baručák, auditor a soudní znalec

14:00 Závěrečná diskuse

 

Infromace pro účastníky:

Přihlášku odešlete na adresu info@adtt.cz nejpozději do 21.září 2020 (Praha), 25.září 2020 (Přerov)

Více informací na www.adtt.cz

 

Naši klienti a reference

Spolupráce s firmou EG - Expert je velmi dobrá, služby, které firma poskytuje, jsou spolehlivé, kvalitní a mají potřebnou odbornou úroveň.

Ing. Pavel Spilka, ředitel společnosti Jablonecká energetická a.s.