SUMA

SUMA – Support management je webová aplikace, která Vám umožní zkvalitnit služby Vaší zákaznické podpory díky evidenci požadavků a jejich řešení, zautomatizovat procesy a zefektivnit komunikaci vně i uvnitř firmy.

Aplikace SUMA umožňuje díky rozhraní internetového prohlížeče vzdálený přístup uživatelů s možnosti centrálního uložení dat v databázi. Tím je umožněna strukturovaná komunikace s Vašimi zákazníky, dodavateli i pracovníky firmy.

Účel

Aplikace SUMA umožňuje jednotnou evidenci jakýchkoliv požadavků Vašich zákazníků či zaměstnanců včetně přehledu o jejich řešení. Díky tomu je možno zefektivnit činnosti spojené s řízením a podporou vztahů se zákazníky.

Může se jednat o požadavky z oblasti správy a podpory informačních technologií, ale i z oblasti správy budov nebo technologického zařízení libovolného rozsahu a segmentu.

Výhody

• Základní výhodou systému je centralizace požadavků, přesné sledování jejích stavů, životních cyklů řešení problémů, až po následné vyhodnocení.
• Systemizace procesů nejen zákaznické podpory, jasně definované postupy.
• Zefektivnění komunikace vně i uvnitř firmy.
• Zkrácení doby odezvy pracovníka zákaznické podpory při řešení požadavků, možnost vyhodnotit zapojení pracovníka na řešení požadavků.
• Zasílání zpráv (e-mail) o každé změně stavu požadavku.
• Zpracováním jednotlivých požadavků vzniká znalostní databáze řešení. Ta se stává důležitým zdrojem informací pro práci týmu zákaznické podpory a je okamžitě dostupná i pro její uživatele.
• Minimální SW a HW nároky na straně uživatele.
• Všechny procesy probíhají on-line.
• Přihlašování do systému samozřejmě podléhá znalosti uživatelského jména a hesla. Přístup je diferencovaný dle uživatelovy role v systému.
• Jednoduchá správa přes webové rozhraní.
• Vyhodnocování efektivity řešení nebo např. poskytovaných služeb.

Agendy

Aplikace SUMA se skládá z několika agend, které jsou mezi sebou vzájemně propojeny pro maximální zefektivnění procesů.

Požadavky
Zadávání požadavků na odstranění problémů nebo úprav a nastavení ze strany zákazníků. Dále k jejich prohlížení, sledování stavu a způsobů řešení.

Zápisy
Podrobná evidence zápisů o plánovaných a provedených akcích, servisních zásazích, proběhlých jednání či firemních dokumentech.
 

Činnosti
Evidence činností s popisem, periodou nebo termínem spouštění a seznamem pracovníků provádějících a zodpovídajících za danou činnost.
 

CRM Sestavy
Podpora řízení a vyhodnocování vztahů se zákazníkem. Obsahuje sestavy pro analýzu a vyhodnocování informací jednotlivých agend.
 

Správa
Nastavení a správa Support Managementu. Správa uživatelů, statistiky a alerting.

 

Ukázka aplikace

Naši klienti a reference

Na základě dlouhodobých zkušeností se spolehlivými službami a odbornými znalostmi společnosti EG – Expert, nejen v oblasti IT, mohu říci, že spolupráce významným dílem přispívá k zefektivnění využití dat sbíraných v elektroenergetické přenosové soustavě ČR.

Petr Spurný, DiS, ČEPS, a.s.