B-systém (W)

B-systém (W) je provozně – technický informační systém vyvinutý primárně pro správu a údržbu výrobního zařízení v energetice. Jeho univerzálnost však umožňuje aplikování i v jiných segmentech průmyslu jako je vodárenství, technické služby nebo chemický průmysl.

Postupem času byl systém dopracován pro potřeby řízení organizací pracujících projektovým stylem. Může se jednat o IT firmy nebo i konstruktérská a vývojová pracoviště, která řeší individuální zakázky nebo komplexní projekty. Systém totiž umožňuje jak operativní věcné řízení, tak dlouhodobé finanční řízení.

 

B-systém (W) je určen pro práci v síťovém režimu v klasickém Windows rozhraní s využitím databází Oracle nebo MS SQL Server. Součástí systému jsou tyto subsystémy – agendy:

 • Řízení realizace zakázek, projektů a investic
 • Řízení prací
 • Kancelář (včetně řízení dokumentů)
 • Obchodní agendy
 • Skladové hospodářství
 • Autodoprava

Systém může sloužit jak pro správu výrobního zařízení (Assets management), tak nemovitostí (Facility management). Pokrývá v této oblasti tyto procesy:

 • Evidence a pasportizace objektů (zařízení, budov)
 • Evidence událostí na objektech
 • Plánování a vyhodnocování nákladů na údržbu
 • Plánování a vyhodnocování spotřeb energií
 • Řízení požadavků na údržbu a vlastních prací
 • Aplikování prediktivní údržby
 • Řízení lidských zdrojů
 • Řízení dokumentů k objektům
 • Skladové hospodářství
 • Autodoprava
 • Paměť údržby

V oblasti projektového řízení B-systém (W) umožňuje podporovat tyto procesy:

 • Řízení projektů, investic
 • Věcné, nákladové a termínové řízení zakázek
 • Evidence obchodních partnerů a řízení obchodních vztahů
 • Sledování marketingových akcí
 • Evidence smluv
 • Řízení obchodních vztahů a vyhodnocování věcných i finančních milníků
 • Evidence Výběrových řízení
 • Řízení požadavků na nákup, Objednávek
 • Sledování odpracovaných hodin a odměn na zakázkách
 • Sledování manažerských ukazatelů a efektivity
 • Vyhodnocování úspěšnosti vedoucích projektů

 

Systém je určen pro střední i malé organizace. Je postaven modulově, takže je možné ho budovat postupně. Lze ho napojit na libovolný ekonomický systém, standardem je napojení na účetní systém Pohoda, který je velice rozšířen.

Naši klienti a reference

Spolupráce s firmou EG - Expert je velmi dobrá, služby, které firma poskytuje, jsou spolehlivé, kvalitní a mají potřebnou odbornou úroveň.

Ing. Pavel Spilka, ředitel společnosti Jablonecká energetická a.s.